Juridische kennisgeving

Met ingang van 11 april 2019.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen de toegang, navigatie en het gebruik van de huidige website (hierna “platform” en/of “Clickatour” genoemd). Iedereen die dit platform betreedt, moet alle voorwaarden op dit Platform accepteren zonder uitzonderingen of deze website onmiddellijk verlaten.

1. Wie zijn wij – algemene informatie

In overeenstemming met de Spaanse wetgeving inzake informatie-maatschappijdiensten en e-commerce, artikel 10 van wet 34/2002, 11 juli, is deze website gemaakt door:

Yassus S.L., met statutaire vestiging op c/Milaan 16, CP 35100 Playa del Inglés, Las Palmas de Gran Canaria, Spanje met CIF B35847771, geregistreerd in het Mercantile Registry of Gran Canaria, Volume 2069, folio 103 blad GC-47568.

Yassus S.L. is in Spanje geregistreerd als toeristisch intermediair. Inschrijving nr. Identificatiecode I-A-0004443.1.

2. Disclaimer

Yassus S.L. (ook wel “Clickatour” genoemd) biedt met dit Platform intermediaire service tussen de bezoekers van dit Platform en de Providers (Leveranciers).

Daarnaast verstrekt Yassus S.L. haar websites (www.clicatour.com, clicatour.com, provider.clicatour.com, doc.clicatour.com, blog.clicatour.com) als boekingsplatform aan bepaalde samenwerkende partners (aanbieder/reseller/distributiepartner) voor de boeking van de diensten van de Aanbieder. Het gebruik van dit platform door aanbieder, reseller of distributiepartner vereist een aparte overeenkomst en is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yassus S.L.. Contracten voor de diensten moeten rechtstreeks worden gesloten tussen de gebruikers van dit boekingsplatform en de aanbieders van de diensten. Als een gebruikersboekservice via een gekoppeld partnerplatform of als een reseller namens een gebruiker van een platform van verbonden partners een boeking maakt, wordt een overeenkomstig contract rechtstreeks tussen deze gebruiker en de Provider gesloten. Yassus S.L. is geen contractpartij met betrekking tot de diensten die op dit boekingsplatform worden aangeboden.

3. Aansprakelijkheidsvrijgave

Yassus S.L. sluit haar aansprakelijkheid, en die van haar agenten en onafhankelijke contractanten, en haar en haar werknemers en functionarissen, en haar wederverkopers of distributiepartners uit voor eventuele schade met betrekking tot uw toegang tot (of onvermogen tot toegang) van het Platform, of om eventuele fouten of omissies, of de resultaten van het gebruik van het Platform, ongeacht de wettelijke basis van die aansprakelijkheid. U aanvaardt dat Yassus S.L. slechts tussenpersoon is en niet verantwoordelijk is voor nalatigheid, verkeerde informatie, wijzigingen of schade veroorzaakt door de Aanbieder of andere partijen voor, tijdens en na de uitvoering van de geboekte diensten.

4. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR). Het is te vinden op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/