Privacybeleid

Met ingang van 11 april 2019.

In dit beleid wordt uitgelegd hoe we uw gegevens kunnen verwerken. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt, dus controleer het regelmatig op updates.

Yassus S.L. dat eigenaar is van het merk Clickatour, haar andere filialen en haar dochterondernemingen (verder aangeduid als “Clickatour”, “Webpagina” “ons”, “onze” of “wij”), bezit, exploiteert of biedt toegang tot verschillende interactieve websites, mobiele en verbonden applicaties en andere online interactieve functies en diensten, waaronder maar niet beperkt tot e-mails, nieuwsbrieven, chatgebieden, forums, gemeenschappen, loterijen en wedstrijden (verder aangeduid als “Diensten”). Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die clicatour over u verzamelt door en met betrekking tot de Diensten, ongeacht hoe deze wordt verzameld of opgeslagen, en beschrijft onder andere het type informatie dat over u wordt verzameld wanneer u met de Services communiceert, hoe uw informatie kan worden gebruikt, wanneer uw informatie kan worden onthuld, hoe u het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie controleren , en hoe uw gegevens worden beschermd.

Behalve zoals anders vermeld in dit privacybeleid, is Clickatour een verwerkingsverantwoordelijke (aangezien die term wordt gebruikt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU “GDPR”), wat betekent dat we beslissen hoe en waarom de informatie die u ons verstrekt wordt verwerkt. Dit beleid kan worden gewijzigd of bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven.

Dit privacybeleid heeft betrekking op informatie die via de volgende websites wordt verzameld:

www.clicatour.com

clicatour.com

provider.clicatour.com

doc.clicatour.com

blog.clicatour.com

We kunnen verwerken: uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam); demografische gegevens (bijvoorbeeld uw leeftijd); uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw adres); gegevens van uw toestemmingen; aankoopgegevens; gegevens van uw werkgever (indien van toepassing); informatie over uw interacties met onze inhoud of advertenties; en alle meningen of meningen die u ons geeft.

We kunnen ook informatie over u verwerken van uw gebruik van onze Diensten (bijvoorbeeld het type apparaat dat u gebruikt, de internetprovider, enz.), inclusief uw interacties met inhoud en advertenties op de Services.

“Persoonlijke informatie”: informatie die gaat over een individu, of van waaruit een individu direct of indirect identificeerbaar is.

“Proces”, “Verwerking” of “verwerkt” betekent alles wat wordt gedaan met persoonlijke informatie, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door middel van transmissie, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u verwerken:

Persoonlijke gegevens: uw naam; gebruikersnaam of inloggegevens; wachtwoord; gebieden of onderwerpen die van belang zijn; en foto (als u of een andere gebruiker een foto op de Service plaatst).

Demografische informatie: geslacht; leeftijd/geboortedatum; nationaliteit; aanhef; functie, bedrijfsinformatie, opleiding, werkervaring en andere beroepsinformatie; en taalvoorkeuren.

Contactgegevens: postadres; telefoon en/of mobiel nummer; e-mailadres; en uw openbare social media handvatten of profiel(en).

Toestemmingsgegevens: gegevens van eventuele toestemmingen die u hebt gegeven, samen met de datum en tijd, toestemmingsmiddelen en alle gerelateerde informatie (bijvoorbeeld het onderwerp van de toestemming).

Locatiegegevens: locatiegegevens die de precieze geografische locatie van uw apparaat beschrijven (‘Precieze locatiegegevens’).

Aankoop- en betalingsgegevens: registratie van aankopen en prijzen; factuuradministratie; betalingsadministratie; factuuradres; betalingsmethode; naam kaarthouder of rekeninghouder; betalingsbedrag; en betaaldatum.

Werkgeversgegevens: wanneer u als werknemer met ons communiceert, de contactgegevens van uw werkgever (inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) voor zover relevant.

Meningen en meningen: alle meningen en meningen die u of andere gebruikers naar ons willen sturen, of openbaar over ons plaatsen op sociale mediaplatforms of in de Services, ook op forums.

We verzamelen ook andere soorten informatie van u of andere bronnen, die we “Overige informatie” noemen in dit beleid, waaronder mogelijk, maar niet beperkt is tot:

Informatie over uw gebruik van de Services, zoals gebruiksgegevens en statistische informatie, die kunnen worden samengevoegd.

Browsegeschiedenis, inclusief de websites of andere services die u voor en na interactie met de Services hebt bezocht.

Zoekt naar en interacties met e-commercemogelijkheden, zoals verkopers en aanbiedingen in de Services.

Niet-nauwkeurige informatie over de geschatte fysieke locatie (bijvoorbeeld op het niveau van de plaats of postcode) van de computer of het apparaat van een gebruiker die is afgeleid van het IP-adres van een dergelijke computer of apparaat (“GeoIP-gegevens”).

Apparaatidentificatie (“ID”), een onderscheidend nummer dat is gekoppeld aan een smartphone of een soortgelijk handheld apparaat, maar anders is dan een hardwareserienummer.

Advertentie-ID, een uniek, door de gebruiker resetbaar identificatienummer voor advertenties die aan een apparaat zijn gekoppeld (iOS gebruikt bijvoorbeeld de id voor reclame (of “IDFA”) en Android gebruikt Google Advertising ID).

Internet Protocol (“IP”) adres, dat is een unieke reeks van nummers automatisch toegewezen aan uw apparaat wanneer u toegang tot het internet.

Internetverbinding betekent, zoals internetserviceprovider (“ISP”), mobiele provider, Wi-Fi-verbinding, serviceset-id (“SSID”), International Mobile Subscriber Identity (“IMSI”) en International Mobile Equipment Identity (“IMEI”).

Informatie verzameld door het gebruik van cookies, eTags, JavaScript, pixeltags, device ID tracking, anonieme id’s en andere technologieën, waaronder informatie die wordt verzameld met behulp van dergelijke methoden en technologieën over (i) uw bezoeken aan, en interactie en betrokkenheid met, de Diensten, inhoud en advertenties op websites van derden, applicaties, platforms en andere mediakanalen (“Kanalen”), en (ii) uw interactie met e-mails, waaronder de inhoud en advertenties daarin (gezamenlijk , “Online gegevens”).

Apparaattype, instellingen en gebruikte software.

Logbestanden, waaronder IP-adressen, browsertype, ISP-verwijzende/afsluitpagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempels en/of clickstream-gegevens, inclusief klikken op aangepaste links.

Web Beacons, elektronische bestanden waarmee een website gebruikers kan tellen die die pagina hebben bezocht of om toegang te krijgen tot bepaalde cookies.

Pixeltags, ook wel clear GIF’s, beacons, spotlighttags of webbugs genoemd, die een methode zijn om informatie van de computer van de gebruiker door te geven aan een website van derden.

Lokale gedeelde objecten, zoals Flash-cookies en lokale opslag, zoals HTML5.

Mobiele analyses om inzicht te krijgen in de functionaliteit van onze mobiele applicaties en software op uw telefoon.

Onder bepaalde omstandigheden en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kan een deel van deze andere informatie persoonlijke informatie vormen. Persoonlijke informatie samen met andere informatie wordt hierna “gebruikersinformatie” genoemd.

Gevoelige persoonlijke informatie

We proberen uw gevoelige persoonlijke gegevens niet te verzamelen of anderszins te verwerken. Wanneer we uw gevoelige persoonlijke gegevens moeten verwerken voor een legitiem doel, doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen.

We verzamelen of verwerken geen persoonlijke informatie over ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksueel leven, feitelijke of vermeende strafbare feiten of sancties, of andere informatie die kan worden beschouwd als gevoelig onder de AVG (gezamenlijk, “Gevoelige persoonlijke informatie”) in de normale loop van ons bedrijf. Wanneer het noodzakelijk wordt om gevoelige persoonlijke gegevens onder de AVG te verwerken, vertrouwen we op een van de volgende rechtsgrondslagen:

Naleving van de toepasselijke wetgeving: We kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking vereist of toegestaan is door de toepasselijkewetgeving;dtection en preventie van criminaliteit: We kunnen uw gevoelige persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het opsporen of voorkomen van criminaliteit (inclusief het voorkomen van fraude); establishment, exercise or defence of legal rights: We may Process your Sensitive Personal Information where the Processing is necessary for the establishment, exercise or defence of legal rights; or consent: We may Process your Sensitive Personal Information where we have, in accordanceing applicable law, obtained your prior, express consent prior to Processing your Sensitive Personal Information.

Kinderen. De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen, met name kinderen jonger dan 13 jaar. Niemand jonger dan 13 jaar mag persoonlijke informatie verstrekken of gebruik maken van onze openbare discussiegebieden, forums of chats. Minderjarigen jonger dan 18 jaar mogen geen aankopen doen via de Diensten of coupons of codes van de Diensten verkrijgen om goederen of diensten te kopen op websites van derden. Als uw kinderen, ondanks deze verboden, informatie over zichzelf openbaar maken in onze openbare discussiegebieden, kunnen er gevolgen optreden die niet voor kinderen zijn bedoeld (ze kunnen bijvoorbeeld ongevraagde berichten van andere partijen ontvangen). Als wordt ontdekt dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen.

Hoe we informatie verzamelen of maken

We kunnen gebruikersinformatie over u verzamelen of verkrijgen: rechtstreeks van u (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt); in de loop van onze relatie met u (bijvoorbeeld als u een aankoop doet); wanneer u uw persoonlijke gegevens openbaar maakt (bijvoorbeeld als u een openbaar bericht over ons op sociale media plaatst); wanneer u een van onze Services downloadt, installeert of gebruikt; wanneer u onze Diensten bezoekt; wanneer u zich registreert om een deel van de Diensten te gebruiken; of wanneer u interactie hebt met inhoud van derden of advertenties op de Services. We kunnen ook gebruikersinformatie over u ontvangen van derden (bijvoorbeeld sociale netwerksites). We kunnen ook gebruikersinformatie over u maken, zoals records van uw interacties met ons. Clickatour is niet verantwoordelijk voor persoonlijke informatie die u vrijwillig over uzelf in openbare ruimtes van de Diensten. Dit beleid heeft geen betrekking op de praktijken van derden die informatie over u kunnen verstrekken aan Clickatour.

Verzameling gebruikersgegevens: we kunnen gebruikersgegevens over u verzamelen uit de volgende bronnen:

Gegevens die u verstrekt: We kunnen uw Persoonlijke Gegevens verkrijgen wanneer u deze aan ons verstrekt via onze Diensten (bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor e-mails, nieuwsbrieven, bulletins, webinars of whitepapers; ons inschrijven voor het lidmaatschap van de site of een profiel of account aanmaakt op een deel van de Diensten; deelnemen aan een sweepstakes, wedstrijd, wedstrijd of prijstrekking; promotionele informatie ontvangen via sms- of artikelberichten; deelnemen aan enquêtes; zoekopdrachten uitvoeren via de Diensten; contact met ons opnemen via e-mail , telefoon of op enige andere wijze; een abonnement, softwarelicentie of product kopen; of wanneer u ons uw visitekaartje verstrekt, enz.).

Relatiegegevens: We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen of verkrijgen in het kader van onze relatie met u (bijvoorbeeld als u een dienst bij ons koopt).

Gegevens die u openbaar maakt: we kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen of verkrijgen die u duidelijk openbaar wilt maken, onder meer via sociale media (we kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen van uw sociale mediaprofiel(en) als u een openbaar bericht over ons maakt) of via onze chats, forums of communities op de Services.

Servicegegevens: We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u een deel van onze Service bezoekt, downloadt, gebruikt of registreert.

GeoIP-gegevens en/of precieze locatiegegevens (als de instellingen van uw mobiele apparaat dit toestaan); en (c) andere informatie, waaronder, maar niet beperkt tot, het IP-adres, de ISP, hogeschool of organisatie die het netwerk beheert dat u test, en netwerk-, hardware- en apparaat-id’s zoals uw SSID of IMEI (als de test wordt uitgevoerd op een smartphone). Clickatour kan uw exacte locatiegegevens verzamelen

Inhoud en advertentie-informatie: Als u ervoor kiest om te communiceren met inhoud van derden of advertenties op de Services of kanalen, kunnen we gebruikersinformatie over u ontvangen van de relevante derde partij.

Informatie van derden: We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen of verkrijgen van derden die deze aan ons verstrekken. Dit kunnen offline kanalen zijn, bijvoorbeeld via telefonische of direct mail-inspanningen; van klanten, leveranciers, leveranciers, derden, commercieel beschikbare of openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld gegevensmakelaars, gegevensaggregators, openbare databases, enz.); externe aangesloten netwerkexploitanten; verwijzingsbronnen; sociale netwerksites of -diensten (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn, enz.). Als je een verbinding van derden of aanmelding (bijvoorbeeld Facebook Connect, Twitter of Google+) gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, een lidmaatschap of profiel aan te maken voor een deel van de Services, onze inhoud te openen of onze inhoud door te sturen naar een andere persoon, platform of service, kunnen we ook je gebruikersnaam of e-mailadres ontvangen voor die services van derden of andere informatie die beschikbaar is over jou of die van je zijn verzameld op die services.

Houd er rekening mee dat Clickatour niet verantwoordelijk is voor de informatie die u vrijwillig over uzelf verstrekt in de discussies in openbare ruimtes van de Services, zoals opmerkingensecties, forums, blogs, wiki’s, chatrooms, privéberichten, prikborden of andere openbaar toegankelijke interactie, of informatie die u openbaar wilt maken in een gebruikersprofiel van u of andere gebieden van de Services waarmee gebruikers inhoud kunnen uploaden of plaatsen. We ontmoedigen gebruikers om dergelijke persoonlijke informatie op deze manier te plaatsen. U uw openbaar beschikbare informatie op elk gewenst moment wijzigen via uw profielpagina. Neem contact met ons op via onze DSAR Portal om verwijdering van uw persoonlijke gegevens uit deze gebieden te vragen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk niet verwijderen, in welk geval we u laten weten dat we dit niet kunnen en waarom.

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op de praktijken van derden, inclusief praktijken die informatie aan Clickatour kunnen verstrekken.

Het maken van gebruikersinformatie. We kunnen ook gebruikersinformatie over u maken, zoals gegevens over uw interacties met ons en details van uw aankoopgeschiedenis, voor interne administratieve doeleinden en analyse. We kunnen ook gegevens die u ons hebt verstrekt, combineren met gegevens die zijn verkregen van derden, zoals sociale netwerken en andere entiteiten voor het verzamelen van gegevens.

Doeleinden waarvoor we uw gegevens kunnen verwerken

We kunnen gebruikersgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: het leveren van de Diensten aan u; communiceren met u; het verstrekken van reclame aan u op de diensten en kanalen; het analyseren van betrokkenheid bij ons publiek; het observeren van de betrokkenheid van gebruikers en aankoopactiviteiten in de service en kanalen; het aanbieden van business-to-business lead generatie diensten; het op de markt brengen van onze diensten en aanbiedingen aan huidige en potentiële klanten; het beheer van onze IT-systemen; financieel beheer; het uitvoeren van enquêtes; het waarborgen van de veiligheid van onze systemen; waar nodig onderzoek te verrichten; naleving van het toepasselijke recht; en het verbeteren van onze Diensten.

De doeleinden waarvoor we gebruikersgegevens kunnen verwerken, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, zijn:

Dienstverlening aan u: het verlenen van de diensten aan u van Clickatour of haar partners, inclusief (i) het aanbieden van wedstrijden, evenals chatgebieden, forums en communities, (ii) het plaatsen van uw persoonlijke getuigenis naast andere vermeldingen, (iii) weergave van uw persoonlijke beoordelingen van producten of diensten, (iv) waarmee u zoeken naar andere websiteleden met behulp van informatie die u misschien al kent over dat lid, zoals gebruikersnaam of volledige naam, en gebruikers identificeren die aan die criteria voldoen, (v) beheer van uw account en (vi) klantenondersteuning en relatiebeheer.

Het aanbieden en verbeteren van de Diensten: het bedienen en beheren van de Diensten voor u; het verstrekken van gepersonaliseerde inhoud aan u; communiceren en met u communiceren via de Diensten; het identificeren van problemen met de Services en het plannen van verbeteringen aan of het creëren van nieuwe Services; en u op de hoogte te stellen van wijzigingen in een van onze Diensten.

Enquêtes: contact met u op doen om uw mening over onze Diensten te verkrijgen.

Communicatie: communicatie met u via alle middelen (onder andere via e-mail, telefoon, sms, sociale media, post of persoonlijk) met betrekking tot nieuwsberichten en andere informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, onder voorbehoud van het feit dat dergelijke communicatie aan u wordt verstrekt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; het bewaren en bijwerken van uw contactgegevens waar nodig; en het verkrijgen van uw voorafgaande, opt-in toestemming waar nodig. We kunnen direct marketing aan u, zoals uiteengezet in sectie 6 hieronder.

Advertentie: het aanbieden van advertenties op basis van uw interesses en interacties met de Services en kanalen, inclusief het gebruik van gebruikersinformatie om u advertenties te tonen op de diensten en kanalen, evenals licentiesegmenten van gebruikersinformatie aan derden. Zie sectie 7 hieronder voor meer informatie.

Audience Engagement: identificatie en ontwikkeling van publieksbetrokkenheid, reclame- en promotiestrategieën op verschillende platformen en kanalen, zowel binnen de Service als op kanalen.

Betrokkenheid en aankopen van gebruikers: het bijhouden van aankoopverkeer en -activiteiten in de service en op kanalen, inclusief het bekijken van uw browsegeschiedenis (indien beschikbaar); het verstrekken van analyses en het meten van de kosten van het verkeer tegen geld dat wordt gemaakt.

Commerce-aanbiedingen: het gebruik van cookies om uw browsegeschiedenis bij te houden en de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven op de site van een bepaalde derde handelaar om coupons en andere aanbiedingen aan te bieden die relevant zijn voor uw winkelervaring; het aanbieden van coupons via sms-berichten als een mobiel telefoonnummer wordt verstrekt.

Lead Generation: business-to-business lead generatie in de levering van leads aan klanten om de klant doelgroep marketing campagnes en diensten te verbeteren door middel van verschillende strategieën. Dit omvat het genereren van leads via telefoongesprekken en e-mail nieuwsbrief marketing om u te rijden naar de inhoud, zoals white papers en webinars, aangeboden door Clickatour, waarna uw contactgegevens zullen worden gedeeld met onze klant.

Marketing aan klanten: We kunnen de markt aan de huidige en potentiële klanten en hun medewerkers die hebben aangegeven een belang in het doen van zaken met, of hebben eerder zaken gedaan met, Clickatour om verder te genereren en te bevorderen ons bedrijf. Dergelijke inspanningen omvatten het verzenden van marketing e-mails of het uitvoeren van telefoongesprekken om de aankoop van reclame, lead generatie en andere zakelijke diensten aangeboden door Clickatour rijden.

IT-administratie: beheer van de informatietechnologiesystemen van Clickatour; netwerk- en apparaatbeheer; netwerk- en apparaatbeveiliging; de tenuitvoerlegging van het beleid inzake gegevensbeveiliging en informatiesystemen; nalevingsaudits met betrekking tot intern beleid; identificatie en beperking van frauduleuze activiteiten; en de naleving van de wettelijke vereisten.

Beveiliging: elektronische beveiligingsmaatregelen (inclusief het bewaken van inloggegevens en toegangsgegevens) om het risico van en de mogelijkheid te bieden om een beveiligingsincident te identificeren en te corrigeren.

Financieel Beheer: algemene bedrijfs- en financiële beheersdoeleinden, met inbegrip van economisch, financieel en administratief beheer; planning en rapportage; personeelsontwikkeling; verkoop; boekhouding; financiën; bedrijfsaudit; en naleving van wettelijke vereisten

Onderzoeken: het opsporen, onderzoeken en voorkomen van overtredingen van beleid en strafbare feiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gerechtelijke procedures: vaststelling, uitoefening en verdediging van wettelijke rechten.

Wettelijke naleving: Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving behouden we ons het recht voor om informatie vrij te geven over elke gebruiker van Services wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat de gebruiker in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden of andere gepubliceerde richtlijnen of die zich schuldig heeft gemaakt aan (of we hebben redenen om aan te nemen) illegale activiteiten vrij te geven en om informatie vrij te geven in reactie op gerechtelijke en overheidsbevelen , andere verzoeken van overheidsinstanties, civiele dagvaardingen, ontdekkingsverzoeken en anderszins zoals vereist door wet- of regelgevingsverplichtingen. We kunnen ook informatie vrijgeven over gebruikers wanneer we te goeder trouw geloven dat een dergelijke release in het belang is van de bescherming van de rechten, eigendommen, veiligheid of beveiliging van Clickatour, een van onze gebruikers of het publiek, of om te reageren op een noodsituatie.

Direct Marketing

We kunnen uw gebruikersgegevens verwerken om contact met u op te nemen met informatie over services die voor u van belang kunnen zijn. U zich op elk gewenst moment gratis afmelden of u afmelden voor sms-berichten.

We kunnen uw gebruikersgegevens verwerken om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, direct mail, sms of andere communicatiemethoden om u informatie te verstrekken over de Diensten die voor u van belang kunnen zijn. We kunnen u informatie sturen over de Diensten, aankomende promoties en andere informatie dieivoor u van belang kan zijn, met behulp van de contactpersoon die u ons hebt verstrekt en altijd in overeenstemming met detoepasselijke wetgeving.

U zich op elk gewenst moment afmelden voor onze nieuwsbrieflijsten door de afmeldinstructies te volgen die zijn opgenomen in elke e-mail die we verzenden. We sturen je geen e-mails van een lijst die je hebt geselecteerd om te worden afgemeld, maar we kunnen contact met je blijven opnemen voor de mate die nodig is voor andere Diensten die je hebt aangevraagd of voor aanvullende e-mails waarvoor je je hebt aangemeld.

Cookies, vergelijkbare technologieën en online gedragsadvertenties

We kunnen uw gebruikersgegevens verwerken door cookies en vergelijkbare technologieën op de services en kanalen te plaatsen of te lezen. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid. Bepaalde trackingtechnologieën stellen ons in staat om een unieke id aan u toe te wijzen en informatie over uw gebruik van de Services te relateren aan andere informatie over u, waaronder uw gebruikersgegevens met het oog op meer informatie over u, zodat we u relevante inhoud en advertenties kunnen bieden. Wij en onze partners gebruiken deze technologieën ook om trends te analyseren; beheer van de Diensten; verzamelen en opslaan van informatie zoals gebruikersinstellingen, anonieme browser-id’s en videoweergavegeschiedenis; aanvulling op onze serverlogs en andere methoden voor het meten van verkeer en respons; de locatie en bewegingen van gebruikers rond de Diensten bijhouden; demografische informatie over ons gebruikersbestand te verzamelen; en om ons inzicht in het verkeer op de Diensten, het gedrag van bezoekers en de reacties op promotiecampagnes te verbeteren.

Clickatour en/of bepaalde derden kunnen informatie over u verzamelen voor online gedragsreclame, zodat u relevante op interesses gebaseerde advertenties ontvangen op de Diensten en op andere websites, platforms en mediakanalen. We gebruiken online gegevens en andere gebruikersgegevens om u online gedragsadvertenties te sturen. Online gegevens worden samengevoegd met de overige informatie en gegevens die we verzamelen en/of vergelijkbare gegevens die door partners worden verzameld om groepen gebruikers en bepaalde categorieën of segmenten van algemeen belang te maken die we hebben afgeleid. We gebruiken deze informatie om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de interesses van het publiek om advertenties weer te geven waarvan we denken dat ze relevanter zijn voor uw interesses.

Clickatour en haar partners kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om trends te analyseren, Diensten te beheren, de bewegingen van gebruikers rond de Services en op sites, apparaten en toepassingen van derden te volgen en demografische informatie over ons gebruikersbestand te verzamelen. U het gebruik van cookies op individueel browserniveau beheren, maar als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde functies of functies op de Services beperken. Klik hier om Flash-cookies te beheren. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, inclusief een uitgebreidere uitleg over wat cookies zijn, de verschillende soorten cookies die op de Services worden gebruikt en hoe u deze wijzigen of verwijderen.

Trackingtechnologieën op de Services kunnen worden geïmplementeerd door Clickatour en/of door onze serviceproviders of partners. Bepaalde trackingtechnologieën stellen ons in staat om een unieke id aan u toe te wijzen en informatie over uw gebruik van de Services te relateren aan andere informatie over u, waaronder uw gebruikersgegevens. We kunnen informatie die van u is verzameld op verschillende manieren of op verschillende tijdstippen matchen en dergelijke informatie gebruiken, samen met offline en online informatie verkregen uit andere bronnen (waaronder van derden), waaronder, maar niet beperkt tot, demografische informatie en bijgewerkte contactgegevens, met het oog op meer informatie over u te leren, zodat we u relevante inhoud en advertenties kunnen bieden.

Wanneer u e-mailberichten of nieuwsbrieven van ons ontvangt, kunnen we webbakens, aangepaste links, duidelijke GIF’s of soortgelijke technologieën gebruiken om te bepalen of de e-mail is geopend en op welke links u klikt om u meer gerichte e-mailcommunicatie of andere informatie te verstrekken, en/of om die informatie te verzamelen met andere gegevens die we verzamelen om te gebruiken voor sommige of alle doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven.

Wij en onze partners (inclusief maar niet beperkt tot e-commercepartners, gelieerde ondernemingen en analyseproviders) kunnen ook technologieën zoals pixeltags, e-tags, IP-adressen, lokale gedeelde objecten, lokale opslag, Flash-cookies en HTML5 gebruiken om trends te analyseren; beheer van de Diensten; verzamelen en opslaan van informatie zoals gebruikersinstellingen, anonieme browser-id’s en videoweergavegeschiedenis; onze serverlogboeken en andere methoden voor het meten van verkeer en respons aan te vullen; de locatie en bewegingen van gebruikers rond de Diensten bijhouden; demografische informatie over ons gebruikersbestand te verzamelen; en om ons inzicht in het verkeer op de Diensten, het gedrag van bezoekers en de reacties op promotiecampagnes te verbeteren. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze externe bedrijven op individuele en geaggregeerde basis. We kunnen bijvoorbeeld informatie over uw IP-adres koppelen aan bekende bedrijfs- of gebruikersinformatie en de bijbehorende informatie met betrekking tot geaggregeerde inhoudsvoorkeuren gebruiken om te helpen bij onze inspanningen om diensten aan u of de oorspronkelijke onderneming(en) op de markt te brengen. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden voor het verwijderen van lokale opslag. Klik hier om lokale gedeelde flashobjecten te beheren.

We kunnen mobiele analysesoftware gebruiken om gegevens te verzamelen en om de functionaliteit van onze mobiele software, apparaten en toepassingen op uw telefoon en andere apparaten beter te begrijpen. Deze software kan informatie opnemen, zoals hoe vaak u de toepassing gebruikt, de gebeurtenissen die zich voordoen binnen de toepassing, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en waar de toepassing is gedownload. We kunnen deze informatie koppelen aan gebruikersinformatie.

Clickatour en/of bepaalde derden kunnen informatie over u verzamelen voor online gedragsadvertenties (“OBA”) om u relevante op interesses gebaseerde advertenties te ontvangen op de Diensten en op andere websites, platforms en mediakanalen. OBA wordt ook wel op interesses gebaseerde reclame genoemd.

Clickatour toont advertenties op zowel de Services als op de kanalen. We kunnen onlinegegevens en andere gebruikersgegevens gebruiken om u OBA te sturen. Als u bijvoorbeeld een artikel over een bepaald onderwerp op de Services leest, kunnen we cookies van een leverancier gebruiken om u later een advertentie te geven voor een bepaald product of een bepaalde service die betrekking heeft op het bekeken artikel. Deze externe leveranciers kunnen informatie over pagina’s die u bezoekt op de Services koppelen aan informatie over pagina’s die u bezoekt op andere kanalen en u advertenties tonen op basis van deze gecombineerde informatie. Deze advertenties kunnen worden weergegeven wanneer u een ander gedeelte van de Services of op een ander kanaal bezoekt. Op dezelfde manier kunnen externe leveranciers u advertenties aanbieden wanneer u de Services bezoekt op basis van uw interactie met de Services en andere kanalen.

De specifieke providers die we gebruiken voor OBA zijn onderhevig aan wijzigingen. Klik hier voor een lijst van enkele van de betreffende aanbieders. Klik hier voor informatie over het afmelden van trackingmethoden voor deze entiteiten en anderen. Zie sectie 15 hieronder voor meer informatie over OBA en opt-out. Online gegevens worden samengevoegd met de overige informatie en gegevens die we verzamelen zoals beschreven in dit privacybeleid en/of vergelijkbare gegevens die door partners worden verzameld om groepen gebruikers en bepaalde categorieën of segmenten van algemeen belang te maken die we hebben afgeleid op basis van (a) demografische of rentegegevens en GeoIP-gegevens, b) de pagina’s waarop u klikt en links die u bekijkt bij het bekijken van een e-mail of het gebruik van de Services en die van onze partners, en/of (c) de zoektermen die u invoert bij het gebruik van bepaalde zoekservices. We gebruiken deze informatie om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de interesses van het publiek om advertenties weer te geven waarvan we denken dat ze relevanter zijn voor uw interesses. We slaan paginaweergaven, klikken en zoektermen die worden gebruikt voor targeting op advertentiepersonalisatie apart van uw persoonlijke gegevens op.

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens?

We kunnen uw gebruikersgegevens verwerken waar: u uw toestemming hebt gegeven; de verwerking is noodzakelijk voor een contract tussen u en ons; de verwerking is vereist door de toepasselijke wetgeving; de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een individu te beschermen; of wanneer we een geldig gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking.

Bij het verwerken van uw gebruikersgegevens in verband met de doeleinden die in dit beleid zijn vastgelegd, kunnen we afhankelijk van de omstandigheden vertrouwen op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen:

Toestemming: We kunnen uw gebruikersgegevens verwerken wanneer we uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking hebben verkregen (deze wettelijke basis wordt alleen gebruikt in verband met verwerking die volledig vrijwillig is – het wordt niet gebruikt voor verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is);

Contractuele noodzaak: We kunnen uw gebruikersgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is in verband met elk contract dat u met ons aangaan; compliance met de toepasselijke wetgeving: We kunnen uw gebruikersgegevens verwerken wanneer de verwerking vereist is door de toepasselijke wetgeving; vital belangen: We kunnen uw gebruikersgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een individu te beschermen; of legitimate belangen: We kunnen uw gebruikersinformatie verwerken wanneer we een legitiem belang hebben bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op het beheren, exploiteren, verbeteren of promoten van ons bedrijf, en dat gerechtvaardigd belang niet wordt overschreven door uw belangen, grondrechten of vrijheden.

Zoals hierboven beschreven, hebben we gerechtvaardigd belang geïdentificeerd als de basis voor verwerking in verband met het aanbod van Clickatour en hoe we ons bedrijf op de markt brengen aan onze huidige en potentiële klanten.

Welke informatie maken we bekend aan derden

We kunnen uw gebruikersgegevens bekendmaken aan: wettelijke en regelgevende instanties; onze externe adviseurs; partijen die namens ons gebruikersinformatie verwerken (“Processors”); elke partij die in verband met gerechtelijke procedures nodig is; elke partij die nodig is voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten; elke koper van ons bedrijf; en alle externe aanbieders van reclame, plug-ins of inhoud die op de Diensten worden gebruikt.

We kunnen uw gebruikersgegevens openbaar maken aan andere entiteiten binnen de bedrijfsgroep, voor legitieme zakelijke doeleinden (waaronder het exploiteren van de Services en het leveren van diensten aan u), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast kunnen we uw gebruikersgegevens bekendmaken aan:

wettelijke en bestuursrechtelijke instanties, op verzoek of met het oog op het melden van een feitelijke of vermoedelijke schending van de toepasselijke wet- of regelgeving; externe professionele adviseurs (zoals accountants, accountants of advocaten), onderworpen aan bindende contractuele geheimhoudingsverplichtingen; externe verwerkers (zoals analytische aanbieders, datacenters, enz.), gevestigd aan de onderstaande vereisten in dit artikel 9; elke relevante partij, wetshandhavingsinstantie of rechtbank, voorzover nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van de wettelijke rechten; elke relevante partij met het oog op preventie, onderzoek, opsporing of vervolging van strafbare feiten of de uitvoering van strafrechtelijke sancties, met inbegrip van het beschermen tegen en het voorkomen van bedreigingen voor de openbare veiligheid; elke relevante derde partij(en), in het geval dat wij alle of enig relevant deel van ons bedrijf of vermogen verkopen of overdragen (ook in geval van een reorganisatie ontbinding of liquidatie); elke relevante externe aanbieder, wanneer onze Diensten reclame, plug-ins of inhoud van derden gebruiken. Als u ervoor kiest om te communiceren met dergelijke advertenties, plug-ins of inhoud, kan informatie over uw activiteiten op de Services en kanalen om u gerichte advertenties te bieden op basis van uw interesses worden gedeeld met de relevante externe provider. Als u op een advertentie klikt of erop tikt of anderszins communiceert, kan de adverteerder ervan uitgaan dat u aan de doelcriteria voldoet; alle sponsors van wedstrijden, wedstrijden, loterijen en prijstrekkingen, of white papers, webcasts of andere downloads, de registratiegegevens voor dergelijke evenementen moeten door ons worden gebruikt als onderdeel van gebruikersinformatie, en kunnen worden gedeeld met de sponsor en anderen, onder voorbehoud van dit beleid en het privacybeleid van de sponsor. We kunnen uw gegevens ook delen met externe leveranciers die betrokken zijn bij het beheer van dergelijke evenementen. Voor wedstrijden, wedstrijden, loterijen en prijstrekkingen, lees dan zorgvuldig de officiële regels of voorwaarden voordat u uw gegevens indient; en aan derden wier praktijken niet onder dit privacybeleid vallen (bijvoorbeeld externe aanbieders van goederen en diensten, marketing- en reclamebedrijven en -agentschappen, uitgevers van inhoud en detailhandelaren).

Voor sommige van onze Services kunnen we bepaalde informatie, zoals de naam van onze gebruikers, hun postadres, telefoonnummer, e-mailadres en in bepaalde omstandigheden de naam, bedrijfsgrootte en andere branchegegevens van hun werkgever, beschikbaar stellen op huur- of andere basis (bijvoorbeeld verkoop) aan externe aanbieders van goederen en diensten, bijvoorbeeld wanneer dergelijke informatie wordt verstrekt in verband met webcasts , whitepapers of andere gesponsorde downloads.

Wanneer u een co-branded service gebruikt (een service die wordt uitgevoerd met een partner van Clickatour), of informatie registreert of anderszins verstrekt op een co-branded site, geeft u ons toestemming om de verzamelde informatie terug te geven aan die partner, waaronder externe dienstverleners waarvan de diensten zijn ingebed in en/of verschijnen in de Services;

Met betrekking tot enquêtes worden gebruikers op het moment dat zij de enquête invullen op de hoogte gebracht van de enquête wanneer de antwoorden openbaar worden gemaakt. Anders zullen we alleen geaggregeerde informatie over de antwoorden van gebruikers in enquêtes openbaar maken aan andere deelnemers aan de enquête. Wanneer enquêtes gebruikers in staat stellen schriftelijke opmerkingen in te dienen en wanneer Clickatour gebruikers adviseert over de mogelijkheid van een dergelijke openbaarmaking op het moment dat zij de enquête invullen, behoudt Clickatour zich het recht voor om alle door gebruikers verstrekte informatie openbaar te maken, op voorwaarde dat er geen gebruikersinformatie ter identificatie van een specifieke gebruiker wordt bekendgemaakt.

Clickatour en sommige van onze adverteerders kunnen reclamebedrijven van derden gebruiken om advertenties te tonen, voor OBA of anderszins, en gerelateerde services uit te voeren wanneer u met de Services communiceert. Vaak maken deze externe advertentiebedrijven gebruik van cookies en andere technologieën om de effectiviteit van website-, app- en e-mailadvertenties te meten en om een registratie van interactie met onze inhoud te creëren die zij gebruiken in combinatie met hun advertenties die worden weergegeven op andere sites of toepassingen, of voor het melden van websiteverkeer, app-gebruik, statistieken, advertentiegegevens en/of andere activiteiten op de Diensten. We schakelen ook externe providers in om te helpen bij het segmenteren van deze gegevens.

We kunnen ook online gegevens verkopen of overdragen aan bepaalde derden, zoals adverteerders die deze gegevens zullen gebruiken om advertenties weer te geven waarvan zij denken dat ze relevant zijn voor uw interesses en die ermee instemmen de vertrouwelijkheid van deze informatie te behouden. Sommige van deze derden kunnen de online gegevens combineren met hun eigen gegevens over u om een gedetailleerder beeld te vormen.

We kunnen externe providers inschakelen om te helpen bij het verzamelen, opslaan en segmenteren van online gegevens en de providers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te behouden. Deze externe providers kunnen gebruikersinformatie van onze Services verzamelen voor hun eigen doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het controleren van fraude op het web.

We kunnen ook derden inschakelen om onze gebruikers te herkennen en op interesses gebaseerde inhoud en advertenties aan hen te leveren. We kunnen uw gebruikersgegevens delen met onze partners, zoals uw naam, postadres, e-mail of andere id. Onze partners kunnen ook: (i) informatie rechtstreeks van uw apparaat verzamelen, zoals uw IP-adres, apparaat-id, advertentie-id en informatie over uw browser of besturingssysteem; (ii) gebruikersinformatie over u die van Clickatour is ontvangen, te combineren met informatie over u van andere sites of diensten; en (iii) een unieke cookie in uw browser plaatsen of herkennen.

Als we een externe verwerker inschakelen om uw gebruikersgegevens te verwerken, is de processor onderworpen aan bindende contractuele verplichtingen om: (i) alleen de gebruikersinformatie te verwerken in overeenstemming met onze vooraf geschreven instructies; en ii) maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersinformatie te beschermen; samen met eventuele aanvullende vereisten onder toepasselijk recht.

De Services bevatten links naar andere sites of partners waarvan de informatiepraktijken kunnen verschillen van die van ons. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden om te leren hoe uw privacy wordt beschermd.

Internationale overdracht van informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers in andere landen. Clickatour neemt deel aan het E.U.-U.S. Privacy Shield, het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild en het APEC Cross Border Privacy Rules System. Wanneer we gebruikersinformatie van de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen aan een ontvanger buiten de EER die niet onder een adequaat rechtsgebied valt, doen we dit op basis van standaardcontractbepalingen.

Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf moeten we uw gebruikersgegevens mogelijk overdragen binnen de Clickatour-groep van bedrijven en aan derden zoals vermeld in sectie 9 hierboven, in verband met de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet. Daarom kunnen we uw gebruikersgegevens overdragen aan andere landen die mogelijk andere wetten en nalevingsvereisten voor gegevensbescherming hebben dan landen die van toepassing zijn in het land waar u zich bevindt.

Clickatour neemt deel aan het U.U.-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. Clickatour verbindt zich ertoe alle persoonlijke informatie die is ontvangen uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland, afhankelijk van het Privacy Shield Framework, te onderwerpen aan de toepasselijke beginselen van het framework. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield Framework naar de Privacy Shield List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Clickatour is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van het Privacy Shield Framework en latere overdrachten aan een derde partij die optreedt als een agent namens haar. Clickatour voldoet aan de privacyschildbeginselen voor alle verdere overdracht van persoonlijke informatie vanuit de E.E.U. en Zwitserland, inclusief de verdere bepalingen inzake overdrachtsaansprakelijkheid. Met betrekking tot persoonlijke informatie die is ontvangen of overgedragen op grond van het Privacy Shield Framework, is Clickatour onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan clicatour worden verplicht om persoonlijke informatie openbaar te maken in antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten. Als u een Europeaan bent met een privacygerelateerde klacht, bezorgdheid of vraag over de privacypraktijken van Clickatour, neem dan contact met ons op via onze DSAR Portal. Onder bepaalde voorwaarden, die beter zijn beschreven op de website van het Privacy Shield, kunnen Europese personen een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens van de EER overdragen aan ontvangers buiten de EER die zich niet in een rechtsgebied bevinden dat formeel door de Europese Commissie is aangewezen als een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens, doen we dit op basis van standaardcontractbepalingen. U een kopie van de relevante standaardcontractbepalingen aanvragen via onze DSAR Portal.

Houd er rekening mee dat wanneer u persoonlijke gegevens rechtstreeks overdraagt aan een buiten de EER gevestigde entiteit, wij niet verantwoordelijk zijn voor die doorgifte van uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw Persoonsgegevens niettemin, vanaf het moment waarop wij de gegevens ontvangen, in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.

Clickatour privacy praktijken beschreven in dit privacybeleid voldoen aan de Asia-Pacific Economic Cooperation (“APEC”) Cross Border Privacy Rules System. Klik hier voor meer informatie over dit programma.

Houd er rekening mee dat we gegevens kunnen gebruiken die zijn verzameld door een externe exploitant/licentiehouder van gelokaliseerde versies of edities van Services.

Gegevensbeveiliging

We implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gebruikersgegevens te beschermen. Zorg ervoor dat alle persoonlijke gegevens die u naar ons stuurt, veilig worden verzonden.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw gebruikersgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang en andere onwettige of ongeautoriseerde vormen van verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In bepaalde gevallen kunnen we Secure Sockets Layer-versleuteling gebruiken en/of bepaalde gebruikersgegevens overdragen in een niet-menselijke leesbare indeling om bescherming te bieden. We kunnen echter niet garanderen dat er geen sprake zal zijn van een schending, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op de beveiliging of voor het optreden van derden.

Omdat het internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we redelijke maatregelen zullen nemen om uw gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via het internet naar ons worden verzonden niet garanderen. Een dergelijke overdracht is op eigen risico en u bent verantwoordelijk voor het waarborgen dat alle persoonlijke gegevens die u naar ons stuurt, veilig worden verzonden.

Gegevensnauwkeurigheid

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gebruikersgegevens accuraat en up-to-date blijven en worden gewist of gecorrigeerd als we ons bewust worden van onnauwkeurigheden.

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gebruikersgegevens die we verwerken juist zijn en, waar nodig, up-to-date worden gehouden, en dat al uw gebruikersgegevens die we verwerken dat u ons informeert onjuist is (gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt) wordt gewist of gecorrigeerd.

Gegevensminimalisatie

We nemen alle redelijke stappen om het volume van uw gebruikersgegevens dat we verwerken te beperken tot wat nodig is.

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gebruikersgegevens die we verwerken beperkt zijn tot de gebruikersgegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden die in dit beleid zijn vastgelegd of zoals vereist om u diensten of toegang tot de Services te verlenen.

Gegevensbewaring

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gebruikersgegevens alleen worden bewaard zolang ze nodig zijn. Online Gegevens met betrekking tot OBA worden door Clickatour bewaard gedurende niet meer dan 180 dagen waarna deze zal verlopen, onder bepaalde voorwaarden.

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gebruikersgegevens alleen worden verwerkt voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn vastgelegd. De criteria voor het bepalen van de duur waarvoor we uw gebruikersgegevens bewaren zijn als volgt: we bewaren kopieën van uw gebruikersgegevens in een vorm die identificatie alleen toestaat zolang als nodig is in verband met de doeleinden die in dit beleid zijn vastgelegd, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaartermijn vereist. Tenzij er een specifieke wettelijke verplichting voor ons is om de informatie te bewaren, zijn we van plan deze niet langer te bewaren dan nodig is om te voldoen aan een legitieme zakelijke behoefte.

Behalve zoals in dit privacybeleid is uiteengezet, worden onlinegegevens met betrekking tot OBA niet langer dan 180 dagen bewaard door Clickatour waarna deze vervalt. De periode van 180 dagen kan echter opnieuw beginnen als dezelfde gebruiker vervolgens een advertentie, e-mail, de Services of een kanaal bezoekt of ermee communiceert.

Wat kan ik doen om mijn gegevens te beheren?

U direct stappen ondernemen om uw voorkeuren voor nieuwsbrieven en online gedragsreclame zoals beschreven in deze sectie te wijzigen.

Als u een inwoner van de EU bent, u bepaalde rechten hebben, waaronder: het recht om uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken; het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens; het recht om rectificatie van onnauwkeurigheden te verzoeken; het recht om de verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen; het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere controller; het recht om de toestemming in te trekken; en het recht om klachten in te dienen bij toezichthoudende autoriteiten. We kunnen bewijs van of noodzaak om uw identiteit te verifiëren voordat we kunnen geven van toepassing op deze rechten.

U direct stappen ondernemen om uw voorkeuren als volgt te wijzigen:

Toegang tot uw persoonlijke gegevens. Op verzoek zal Clickatour u informatie geven over de vraag of wij uw persoonlijke gegevens in handen hebben. U uw persoonlijke gegevens openen, corrigeren of verzoeken door u aan te melden bij uw account of contact met ons op te nemen via e-mail.

Uw nieuwsbrief en e-mailabonnementen. U zich op elk gewenst moment afmelden of u afmelden voor een nieuwsbrief of andere e-maillijst door de instructies aan het einde van de nieuwsbrieven of e-mails die u ontvangt te volgen. Houd er rekening mee dat wijzigingen vijf tot tien werkdagen van kracht worden. Op sommige Services zijn communicatiegerelateerde communicatie gerelateerde ledendiensten een integraal onderdeel van dergelijke Services waarop u zich abonneert en u e-mails blijven ontvangen als onderdeel van dat specifieke gedeelte van de Services, tenzij u uw account annuleert, zelfs als u zich afziet van de nieuwsbrieven of e-maillijst. Als je meer dan één e-mailadres aan ons hebt opgegeven, kun je nog steeds contact opnemen, tenzij je vraagt om elk e-mailadres dat je hebt opgegeven af te melden.

Push Meldingen. We sturen je van tijd tot tijd pushmeldingen om je op de hoogte te houden van alle evenementen of promoties die we mogelijk uitvoeren. Als u dit soort berichten niet meer wilt ontvangen, u deze op apparaatniveau uitschakelen. Om ervoor te zorgen dat u de juiste meldingen ontvangt, moeten we bepaalde informatie over uw apparaat verzamelen, zoals besturingssysteem en gebruikersidentificatiegegevens.

Inwoners van de Europese Unie en Zwitserland moeten de Europese DAA bezoeken door hier te klikken.

Inwoners en inwoners van alle andere landen of gebieden die niet hierboven worden vermeld, kunnen hier klikken voor de DAA-site voor meer informatie over het gebruik van cookies, u opt-out-keuzes en meer.

Cookies en pixeltags. U cookies en pixeltags op uw computer stoppen of beperken of cookies uit uw browser verwijderen door uw voorkeuren van uw webbrowser aan te passen. Als u echter cookies of pixeltags ‘uitschakelt’, of cookies of pixeltags uitschakelt, hoewel u de Services nog steeds gebruiken, u mogelijk niet alle functies, functies of services gebruiken die beschikbaar zijn op de Services.

Locatiegebaseerde services. U zich op elk gewenst moment afmelden voor het verzamelen van nauwkeurige locatiegegevens door Clickatour door de juiste instelling op uw mobiele apparaat te bewerken (die zich meestal in het instellingengebied van uw apparaat bevindt).

Snelheidstest App en Web Speed Feature. Als u de functie voor achtergrondscannen van de toepassing Snelheidstest wilt uitschakelen, gaat u naar de functies instellingen of dekkingskaarten in de toepassing Snelheidstest en schakelt u de functie voor achtergrondscannen uit naar ‘Uit’. Houd er rekening mee dat als de instellingen van uw smartphone of mobiele apparaat geen overdracht van nauwkeurige locatiegegevens toestaan, bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar zijn of als de functies ervan beperkt zijn. U zich op elk gewenst moment afmelden voor de functie Websnelheid voor snelheidstests door de instellingen in uw webbrowser aan te passen.

Inwoners van Californië. In overeenstemming met de California Online Privacy Protection Act kunnen we persoonlijke informatie over uw online activiteiten verzamelen wanneer u de Services gebruikt. Hoewel we onze gebruikers veel mogelijkheden geven om af te zien van het verstrekken van persoonlijke informatie, reageren we niet op de “do not track”-signalen van webbrowsers. California’s “Shine the Light” wet, Civil Code Section 1798.83, staat onze gebruikers die inwoners van Californië zijn om periodiek te vragen en bepaalde informatie over persoonlijke informatie die aan derden wordt verstrekt voor direct marketing doeleinden te vragen en te verkrijgen. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen of als u wilt dat wij zich onthouden van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens, dient u uw verzoek schriftelijk in bij de contactgegevens van sectie 17 hieronder.

INWONERS van de EU. GDPR biedt bepaalde rechten voor EU-ingezetenen. U weigeren bepaalde informatie met ons te delen, in welk geval we mogelijk niet in staat zijn om een aantal van de functies en functionaliteit van de Services te bieden. Deze rechten omvatten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, het recht om bezwaar te maken tegen of om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen, en om toegang te vragen tot, rectificatie, verwijdering en draagbaarheid van uw eigen informatie. Wanneer we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken (vaststellend dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van een verwerking die vóór de datum waarop we van een dergelijke intrekking worden uitgevoerd, en belet u niet dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt verwerkt in vertrouwen op andere beschikbare rechtsgrondslagen). Verzoeken moeten worden ingediend door contact met ons op te nemen via de DSAR Portal. Als u een inwoner van de EU bent en onopgeloste privacyproblemen hebt die we na contact met ons niet naar tevredenheid hebben aangepakt, heeft u het recht om contact op te nemen met de bevoegde EU-toezichthoudende autoriteit en een klacht in te dienen.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van Clickatour regelen uw gebruik van de Services.

Ga voor meer informatie over uw gebruik van de Diensten naar de gebruiksvoorwaarden van Clickatour. De Gebruiksvoorwaarden van Clickatour zijn opgenomen door verwijzing in dit privacybeleid.

Contactgegevens

U contact met ons opnemen op onderstaande adressen of per e-mail

privacy@clicatour.com

Yassus S.L.

c/Milaan 26,

35100 Playa del Inglés,

Las Palmas, Spanje

tel. (+34) 605 774 285

Als u opmerkingen, vragen of zorgen heeft over een van de informatie in dit beleid of andere kwesties met betrekking tot de verwerking van gebruikersgegevens die door ons of namens ons worden uitgevoerd, neem dan contact op met:

Yassus S.L.

c/Milaan 26,

35100 Playa del Inglés,

Las Palmas, Spanje

tel. (+34) 605 774 285

privacy@clicatour.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd op privacy@clicatour.com.

Als u een onopgeloste bezorgdheid heeft over uw privacy of ons gebruik van gegevens die we niet naar tevredenheid hebben aangepakt, neem dan contact op met het platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (ODR) aan http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Hoe dit privacybeleid kan veranderen

We kunnen dit privacybeleid wijzigen en alle wijzigingen zijn van kracht op het moment dat we ze plaatsen.